วิธีเข้าร่วมโครงการปลูกรักษ์

วีดีทัศน์แนะนำการเข้าร่วมโครงการ

กรุณาเลือกประเภทของการมีส่วนร่วมในโครงการ ปลูกรักษ์

box1
box2
การบริจาคโดยไม่ระบุพื้นที่และพันธุ์พืช สามารถบริจาคได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน โดยนำเข้าบัญชีของโครงการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 955-0-12838-5 ชื่อบัญชี ปลูกรักษ์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ สาขา ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ (อาคารB) การบริจาคโดยท่านสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการปลูกพร้อมกับเลือกชนิดพันธุ์ไม้ได้ ทั้งนี้การบริจาคเริ่มต้นที่ 500 / ต้น (งบประมาณดังกล่าวรวม การจัดหาพันธุ์พืช การบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ตลอด 3 ปี หากต้นใดตายจะมีการปลูกซ่อมทดแทนให้ในระยะเวลาของโครงการ)
box4
การเสนอพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกรักษ์ โดยเจ้าของพื้นที่สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “ปลูกรักษ์” ได้ และมีรายละเอียด (กรุณาคลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
donation_tools

สิิทธิประโยชน์ที่ผู้บริจาคจะได้รับ เมื่อบริจาคต้นละ 500 บาท

1. จัดทำป้ายประจำต้นไม้ ระบุชื่อต้นไม้ ชื่อผู้บริจาค วันที่ปลูก เพื่อเป็นประวัติในการติดตาม ตรวจสอบ
2. สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูก การเติบโต ฯลฯ ผ่านทางแผนที่ดิจิทัลของเว็บไซต์
3. สมุดคู่มือปลูกรักษ์ เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ที่ท่านบริจาค
4. อื่นๆ ในกรณีที่สำนักงานจะจัดทำขึ้นในอนาคต

รายละเอียดของพันธุ์ไม้กล้าและสถานที่ปลูก